Chắc hẳn nhiều bạn đã từng gặp các kí hiệu L, N, E trong các hướng dẫn đấu dây đi kèm với các thiết bị, nhất là các công tắc WiFi trong hệ thống nhà thông minh. Vậy các kí hiệu L, N, E này là gì? Kết nối dây như thế nào cho đúng?


Kí hiệu L, N, E trên các sơ đồ đấu dây có ý nghĩa gì?


Đầu tiên, các kí tự L, N, E lần lượt là viết tắt của:

  1. L = Line có ý nghĩa là dây pha hay còn gọi là dây NÓNG.
  2. N = Neutral có ý nghĩa là dây trung tính hay dây nguội.
  3. E = Earth có ý nghĩa là dây tiếp đất.


Mẹo: để dễ nhớ và khỏi nhầm lần giữa dây nóng (L) với dậy nguội (N) thì các bạn thử liên tưởng L là lửa, N là nước. Lửa thì nóng, Nước thì nguội.

Các dây pha hay dây NÓNG thường có màu ĐỎ; còn các dây nguội thì có các màu sắc khác nhau như xanh, đen hoặc trắng. Các dây tiếp đất thường có màu vàng.


Ví dụ: trong chúng ta có một sơ đồ nối dây trên công tắc eWeLink Pow EP16 như sau:


Và đây là cách chúng ta đấu dây cho công tắc eWeLink EP16 này: