Máy thiết bị

Cung cấp các loại máy, thiết bị phục vụ trong nghiên cứu, ứng dụng sản xuất như:

  1. Các thiết bị đo, hàn trong thiết kế bo mạch
  2. Máy ép màng tự động
  3. Máy khắc Laser...

TÌM THEO

  • Danh mục con

Hiện chưa có sản phẩm nào trong danh mục này.