AEP - Trợ lý ảo Amazon Echo Plus

AEP - Trợ lý ảo Amazon Echo Plus

1 nhận xét
5.100.000đ
Nhà sản xuất:Amazon
Mã sản phẩm: AEP
Trạng thái: 10

Trợ lý ảo Amazon Echo Plus do eWeLink Việt Nam cung cấp sử dụng ứng dụng Amazon Alexa với nhiều tính năng mới được thêm vào, lần đầu tiên cung cấp khả năng phân nhóm thiết bị cũng như gán chuỗi lệnh tự động. Ứng dụng Amazon Alexa là một cách tốt nhất để tích hợp các thiết bị & giải pháp thông minh của eWeLink vào cùng một nơi, trên cùng một giao diện. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng và điều khiển nhà thông minh cũng như thỏa mãn nhu cầu giải trí, học tập bằng giọng nói của mình.